Engelse versie?

Ons boek is op de eerste plaats geschreven voor een Nederlandse doelgroep: HBO-opleidingen voor informatiespecialisten bij hogescholen en GO opleidingen. Tijdens mijn bezoek aan de Hacettepe universiteit in Ankara kreeg ik de vraag waarom het boek niet in het Engels is gepubliceerd. Eerlijk gezegd is dat geen serieuze gedachte geweest toen we het boek schreven. Toch lijkt er wel iets voor te zeggen: in het buitenland blijkt belangstelling te bestaan voor het stappenplan waarin we de 19-e eeuwse classifiactietheorie vertalen naar webcontent en mappenstructuur. Bovendien is het de vraag in hoeverre er Engelstalige werken zijn waarin de bouw van een thesaurus zo praktisch en toch diepgaand wordt beschreven als wij dat getracht hebben te doen.
Om antwoord te krijgen op dat laatste zal ik eens literatuuronderzoek plegen, wie mij kan attenderen op titels: alle suggesties zijn welkom!
Peter

Advertentie

Taxonomie in Sharepoint?

Begonnen als CMS, is Sharepoint uitgegroeid tot een pakket dat grote ondersteuning kan bieden bij informatie- en documentbeheer. Het onderdeel voor document-beheer is geen volwaardig DMS volgens de strakke definitie (het voldoet bv niet aan den Nen 2082-standaard die voor overheidsinstellingen leidend is), maar voor veel bedrijven voldoet het wel als zodanig.
In de nieuwste versie (2010) zijn er op het gebied van ontsluiting nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Hierbij gaat het met name om de combinatie taxonomie/folksonomie. Alan Weintraub schrijft er over op de Linkedin groep van het AIIM network. Deze groep is sowieso een aanrader.
Peter Becker

Een toevallige taxonomist

Kort voordat ons boek uitkwam, is ook een nieuw Engelstalig boek verschenen over het toegankelijk maken van informatie: The Accidental Taxonomist van Heather Hedden. In een aantal opzichten blijkt dit boek nogal wat overeenkomsten te vertonen met ons boek. Dat is onder meer het geval met de opvatting dat thesauri eigenlijk ook een soort taxonomieën zijn. Naast de echte taxonomieën komen die in haar boek dus eveneens uitgebreid aan de orde. Het is zeker niet toevallig dat “onze” Peter Becker een recensie van dit boek heeft geschreven, die in het september-nummer van Informatie Professional heeft gestaan.

Van dezelfde Heather Hedden is recent op de FUMSI-site een bijdrage verschenen. Daarin geeft ze een overzicht van, wat zij noemt, “Software for Taxonomy Creation and Management”.
Heel consequent komt daarin dus ook thesaurus-software aan de orde, ook die welke voor heel grootschalige toepassingen is bedoeld. Daarnaast ook hulpmiddelen als MindMapping en visualisatie-tools. Opmerkelijk genoeg wordt een product als “Visual Thesaurus” echter niet genoemd. Maar gelukkig zijn er genoeg links naar interessante producten en diensten die wel in dit overzicht staan.

Eric

Organiseer je informatie: aan de slag met thesauri, taxonomieën, tags en topics

Op deze weblog zullen af  en toe berichten verschijnen die iets met de inhoud van dit boek te maken hebben. U kunt op deze berichten reageren, maar u kunt ook een algemene reactie achterlaten bij de pagina “Reacties”.

Eric